Notícies i activitats
26/02/2020

L’artista Ivo Sans filmarà la seva nova obra a Tecla Sala

Veure imatge de Ivo Sans (nova finestra)

L’espai 1 del Centre d’Art Tecla Sala serà l’escenari de “Please Welcome”, la nova obra d’Ivo Sans.

“Please Welcome” serà una obra videogràfica d’Ivo Sans, músic i artista plàstic, tocant la bateria. El veurem i prou, perquè en aquest treball el que interessa accentuar és l’acció i no pas el so. És igual que Ivo Sans sigui un bon bateria amb una notable trajectòria com a concertista i improvisador, és igual perquè es pretén crear una obra exclusivament visual.

AV Josep Tarradellas i Joan, 44 CP: 08901 - Telf: 934 03 26 20 - teclasala@l-h.cat
Ajuntament de L'HospitaletGeneralitat de Catalunya - Departament de Cultura i mitjans de Comunicació