Notícies i activitats
31/05/2017

HIBRIDACIONS I CONTEXTOS

Veure imatge de Programa d'Hibridacions i contextos (nova finestra)
Projecte col·laboratiu entre centres d'art i escoles d'art i disseny.
El proper 2 de juny se celebra a Amposta la jornada de Presentació dels projectes de la 4a edició a través d'un recorregut que s'inicia amb les presentacions dels treballs d' ESARDI Escola d’Art i Disseny d’Amposta a la Plaça del Castell.

El Centre d'Art Tecla Sala ha treballat en col·laboració amb l'Escola d'Arts i Disseny Serra i Abella de L'Hospitalet en el projecte TRISOGRAFF, inaugurat el 2 de febrer d'enguany.

Hibridacions i Contextos és un programa que té la voluntat d’articular projectes en xarxa entre els centres o espais d’art i escoles o facultats d’art i disseny; entitats que són alhora distants en les seves activitats quotidianes, i properes en fites com són el foment de les relacions entre l’art, l’educació, el context i la connexió amb la societat.

El títol que rep aquest programa pretén orientar el com i en base a què s’articulen els projectes que s’hi despleguen. Mentre que el concepte d’hibridació ens remet a qüestions inter-, trans- o post- disciplinàries, el de context ens posiciona vers una localització concreta, una situació temporal específica i unes determinades interaccions socials que hi intervenen.

Hibridacions és una configuració més genèrica i comú a tots els projectes, mentre que el context queda especificat per cada una de les col·laboracions que s’hi porten a terme.

Hibridacions i Contextos. Activa processos col·laboratius que es desenvolupen de manera anual en el període escolar que va de setembre a juny.

http://hibridacions.net/2017/05/jornada-de-presentacio-de-projectes-hc04/
AV Josep Tarradellas i Joan, 44 CP: 08901 - Telf: 934 03 26 20 - teclasala@l-h.cat
Ajuntament de L'HospitaletGeneralitat de Catalunya - Departament de Cultura i mitjans de Comunicació